Göz Kapağı Düşüklüğü (Pitozis)

Göz Kapağı Düşüklüğü

Göz kapaklarının sağlığı hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan oldukça önemlidir. Göz kapakları göz küresinin dış etkenlerden korunmasında, sağlığını sürdürmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle göz kapağında cerrahi gerektiren hastalıkların tedavisinde kapak fonksiyon bozukluğuna yol açmayacak, estetik olarak kabul edilebilir sonuç verecek yöntemler planlanmalıdır. Bu problemlerden en sık karşılaşılanı ise; göz kapağı düşüklüğüdür. 

Göz Kapağı Düşüklüğü Nedir?

Üst gözkapağının düşüklüğüdür. Göz kapaklarının düşüklüğü hem estetik açıdan, hem de görme fonksiyonunu sınırladığından göz sağlığı açısından birtakım problemlere yol açar.

Göz Kapağı Düşüklüğü Neden Olur?

Göz kapağı düşüklüğü tıp literatüründe pitoz olarak tanımlanmaktadır. Bu probleme eşlik eden başka sistemik hastalıklar olabileceğinden kapak düşüklüğü olan hasta mutlaka göz hekimi tarafından olabildiğince erken muayene edilmelidir. 

Göz kapağı düşüklüğünün nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Doğuştan var olabilir
  • İlerleyen yaşa bağlı olarak gelişebilir
  • Uzun süreli kontakt lens kullanılmasına bağlı olabilir
  • Travma neticesinde gelişebilir
  • Üst göz kapağında gelişen kitleler düşüklüğe neden olabilir
  • İlerleyen yaş ile birlikte gelişen gün içinde değişim gösteren, sabahtan iyi olup akşama doğru bariz şekilde artan pitozis nörolojik kas hastalıklarından da kaynaklanabilir.

 

Göz Kapağı Düşüklüğü Belirtileri

Göz kapağı düşüklüğü başka ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabileceği için mutlaka zaman kaybedilmeden muayene edilmesi gereken bir problemdir. Bu problemin belirtisi elbette ki kozmetiktir. Hasta eski bir fotoğrafını şimdiki haliyle karşılaştırdığında farkı görebilmektedir. Bunun yanısıra üst kapak düşüklüğü görme alanının üst yarısını sınırlar, göz bebeğinin önünü örtüyorsa görme fonksiyonunu engeller. Özellikle çocuklarda göz bebeğini örterek görmeyi engelliyor ise görme gelişiminin sürmesi için erken ameliyat şarttır. Aksi takdirde acil değildir. Ancak buna karar verecek olan göz doktorudur.

Doğumsal pitozis:

Üst göz kapağını kaldıran kasın yapısal olarak esnekliğinin zayıf olmasından kaynaklanır. Doğuştan var olan kapak düşüklüğü göz bebeğinin önünü kapatıp görme gelişimini olumsuz etkileyerek göz tembelliğine neden olur. Bu durumda ameliyatın küçük yaşta yapılması gereklidir.

İlerleyen yaş ile birlikte gelişen pitozis:

Kasın yapışma yerinden ayrılması yada kası tutan bağ dokusunun incelmesinden kaynaklanır. Erişkinlerde pitozis, gözün renkli kısmının üst yarısı örterek estetik kusura neden olur. Görme alanının üst yarısını sınırlar, hasta kapağını yükselterek görme alanını genişletmeye çalıştığından sürekli kaşlarını kaldırır, bu da alın bölgesinde ağırlık, ağrı gibi yakınmalara neden olabilir.

Göz Kapağı Düşüklüğü Tedavisi

Sistemik bir hastalık olmadığı takdirde pitozisin tek tedavisi cerrahidir. Göz kapağını kaldırmayı sağlayan levator kasının yetersiz çalışması ya da hiç çalışmaması pitoziste söz konusudur. Hastayı muayene eden hekim kasın fonksiyon düzeyine göre uygulanacak cerrahi yöntemi belirler. Kas fonksiyonu var fakat yetersiz ise kası güçlendirecek bir yöntem seçilir. Kas fonksiyonunun olmadığı olgularda askı ameliyatı yapılır.

Ameliyat hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yarar sağlar. Kasın fonksiyonu yanısıra, gözün bakış yönlerine hareket derecesine, gözyaşı fonksiyonuna göre farklı cerrahi yöntemler uygulanabilir. Bu değerlendirmeler sonucunda uygun cerrahi tedavi okuloplastik eğitimi ve deneyimi olan göz cerrahı tarafından yapılmalıdır.

Çocuk olmadığı sürece ameliyat için tercih lokal anesetezi altında yapılmasıdır.

Ameliyatın zamanlaması açısından çocuk ve erişkin hastalar farklılık gösterir.

Doğuştan var olan özellikle tek taraflı pitozis göz bebeğinin önünü örtüyorsa göz tembelliğine neden olacağından olabildiğince erken yaşta ameliyat edilmelidir. Bu konu aile ve hekimin muayene sonuçları doğrultusunda alınacak ortak karar ile belirlenir. Erişkin hastalarda zamanlama açısından bir kısıtlama yoktur.

 

Sağ göz kapağında doğumsal pitozis göz kapağı kaldıran levator adelesinin güçlendirilmesi ameliyatından önce (sol), sonra (sağ)

 

Sağ göz kapağında doğumsal pitoziste levator askı ameliyatı öncesi (sol), sonrası (sağ)

 

Sol göz kapağında yaşa bağlı olarak gelişen kapak düşüklüğü ameliyat öncesi (sağ) sonrası (sol)

 

 

Sol göz kapağında yaşa bağlı olarak gelişen kapak düşüklüğü ameliyat öncesi (sağ) sonrası (sol)

 

 

 İki taraflı yaşa bağlı pitozis, ameliyat öncesi (sağ), sonrası (sol)