Öz Geçmiş

 

Öz Geçmiş

Doğum Yeri: 1952, İzmir.

İlkokul: Alsancak İlkokulu, İzmir, 1958 - 1963.

Ortaokul ve Lise: İzmir Özel Türk Koleji, 1969.

Üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir, Haziran 1975.

Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (1976-1981)

GÖREVLER:

 • 1981 - 1982: Uzman Doktor: PTT Kurumu İzmir Polikliniği.
 • 1983 - 1984: Serbest Göz Hastalıkları Uzmanı / Turgutlu - Manisa
 • 1984 - 1988: Uzman Doktor: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
 • 1988 - 1990: Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesinde (New Orleans/ Louisiana) ‘Research Fellow’
 • 1991 - 1998: Doçent. EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • 1994: Manchester Üniversitesi / İngiltere Göz Hastalıkları Kliniği Okuloplastik Biriminde okuloplastik cerrahi eğitimi
 • 1998 - : Profesör, EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kornea, Kontakt lens, Oküler Tümörler ve Okuloplastik Cerrahi birim yöneticiliği
 • 2000 : Beyrut / Lübnan Amerikan Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği Okuloplastik Biriminde ilerri cerrahi eğitim
 • 2002 - 2014 : Ege Üniversitesi Göz Bankası Tıbbi Müdürü
 • 2002 – 2004: TOD İzmir Şubesi Başkanı
 • 2003 - 2006: EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
 • 2003 – 2006: TOD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2010 - 2011 : EÜTF Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
 • 2010 - 2011 : EÜTF Cerrahi Bilimler Başkanı
 • Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır.

EGE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLKLER:

 • Levator aponöroz ilerletmesi tekniği ile pitozis cerrahisi (1995)
 • Otojen Fasia lata ile frontal askılı ptozis cerrahisi (1995)
 • Nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında Dupuy-Dutemps-Bougeot yöntemi uygulamasına geçiş (1997)
 • Otojen fasia latadan sklera yaması olarak faydalanılması (1997)
 • Topikal Siklosporinin Keratoplastili Gözlerde, Vernal Keratokonjonktivitte ve Steril İnflamatuar Kornea ülserlerinde kullanımı (1998)
 • Amniotik Membranın Krioprezervasyon Yoluyla Kliniğimizde Hazırlanması (1999)
 • Oküler yüzey hastalıklarında Amniotik Membran Transplantasyonu (1999)
 • Oküler Yüzey Hastalıklarında Limbo-konjonktival Otogreft uygulaması (1999)
 • Nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında KBB ile endoskopik daksiosistorinostomi uygulamaları (2002)
 • Otolog Serumun Steril Kornea Ülserlerinde Kullanımı (2003)
 • Ege Üniversitesine Göz Bankası Kazandırılması (2003)