Makale ve Yayınları
Makale ve Yayınları

1- Yağcı A: Venöz staz retinopati - hemorajik retinopati. AÜTF Yıllığı, Kardeş Matb. Ankara, 171-74:1979.

2- Yağcı A, Günalp İ, Üstün S: 1975- 1980 yılları arasında Ankara Üniversitesi Göz Kliniğinde yapılan dekolman ameliyatlarının komplikasyonları. TOD XV Ulusal Kongresi. Bülteni ( Ed: Özçetin H, Sarıçoğlu A), Uludağ Üni. Basımevi, 18-23 Eylül, Bursa, 101-105:1981.

3- Yağcı A, Menteş J: Şalazyon tedavisinde intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu. TOG, 17,9- 13: 1987.

4- Yağcı A, Andaç K, Ateş G: Primer açık açılı glokomun

DEVAMINI OKU